Každá škoda musí být nahrazena

Věříme, že to umíme dělat nejlépe.

Pracovní úraz

Pokud se Vám stal úraz při výkonu Vašeho zaměstnání, požádejte nás o bezplatnou analýzu. Pamatujte, že i v tomto případě Vám také náleží odškodnění. V případě, že jste již nějaké odškodnění dostal, zkontrolujeme, zda byly vyplaceny všechny Vaše nároky.

 

Napište nám

Prohlašuji, že svobodně, vážně a dobrovolně souhlasím ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa provozovatelem stránky.

Infolinka

844 654 123

Pracovní doba: 8:30 – 16:00

Byla Vám v důsledku dopravní nehody způsobena škoda na majetku? Bylo Vaše motorové vozidlo znehodnoceno a příslušná pojišťovna Vám nechce poskytnout plnou náhradu škody?

Obraťte se na nás! Jsme připraveni Vám pomoci.

Došlo ve Vaší rodině k tragické nehodě? Je Váš blízký zraněný nebo ve vážném stavu? Můžete zažádat o náhradu škody.

Máte nárok na finanční odškodnění od pojišťovny.