Každá škoda musí být nahrazena

Věříme, že to umíme dělat nejlépe.

VOTUM / Společnost / Kdo jsme

Kdo jsme

Zastupujeme oběti dopravních nehod při jednání s pojišťovnou viníka. Zastupujeme nejen poškozené na zdraví při dopravní nehodě, ale také pozůstalé, kteří při dopravní nehodě přišli o své blízké. Naším primárním zájmem je zabezpečení všech zákonných nároků klientů na odškodnění újmy na zdraví.

 

Pomáháme lidem tam, kde si sami svou neodborností, neznalostí či chybějící praxí neumí anebo nemohou pomoci. S naší pomocí se poškození domohou všech svých oprávněných nároků na odškodnění, a to na základě aktivní činnosti sítě zkušených a vzdělaných spolupracovníků a odborných znalostí profesionálů právního oddělení. Spolupracujeme s externími partnery – specialisty v oborech lékařství, silniční dopravy a advokacie i se soudními znalci.

 

Naše společnost VOTUM Centrum Odškodnění a.s. zastupuje klienty s prokazatelnou úspěšností 100%. Svou odměnu si nárokujeme jen z úspěšně vymoženého a vyplaceného pojistného plnění týkajícího se škody na zdraví. Nenárokujeme si odměnu z dalších úspěšně vymožených následných nároků pro klienta. Klienta zastupujeme přímo před pojišťovnou a naše odbornost mu zaručuje bezpečnost a komfort profesionálního vyřízení odškodnění.

 

Povolení České národní banky

 

Společnost VOTUM Centrum Odškodnění, a.s., se sídlem Rooseveltova 593/10, 602 00 Brno, byla dne 16. 11. 2010 zapsána do registru České národní banky jako pojišťovací makléř ve smyslu zákona č. 38/2004 Sb. Tato registrace je potřebná pro poskytování pomoci při vyřizování nároku na pojistné plnění osobám poškozeným na zdraví při dopravních nehodách.

Infolinka

844 654 123

Pracovní doba: 8:30 – 16:00

Utrpěl jste zranění v důsledku dopravní nehody? Chcete znát své práva na odškodnění a nechat tuto nehodu zdarma prošetřit?

Každý případ lze prověřit až 4 roky zpětně.

Došlo ve Vaší rodině k tragické nehodě? Je Váš blízký zraněný nebo ve vážném stavu? Můžete zažádat o náhradu škody.

Máte nárok na finanční odškodnění od pojišťovny.

Byla Vám v důsledku dopravní nehody způsobena škoda na majetku? Bylo Vaše motorové vozidlo znehodnoceno a příslušná pojišťovna Vám nechce poskytnout plnou náhradu škody?

Obraťte se na nás! Jsme připraveni Vám pomoci.