telefon Infolinka Pracovní doba: 0830 – 1600
844 654 123

Společnost

Naše klienty zastupujeme od roku 2009

Pomohli jsme již více než 7 100 klientům
Rekordní odškodnění pro jednoho klienta bylo 22 024 272 Kč
Pro naše klienty jsme zatím získali více než 1 000 000 000 Kč (1 miliardu Kč)

Kapitálová skupina

Votum skupina

Kdo jsme

Zastupujeme oběti dopravních nehod při jednání s pojišťovnou viníka. Zastupujeme nejen poškozené na zdraví při dopravní nehodě, ale také pozůstalé, kteří při dopravní nehodě přišli o své blízké. Naším primárním zájmem je zabezpečení všech zákonných nároků klientů na odškodnění újmy na zdraví.

Pomáháme lidem tam, kde si sami svou neodborností, neznalostí či chybějící praxí neumí anebo nemohou pomoci. S naší pomocí se poškození domohou všech svých oprávněných nároků na odškodnění, a to na základě aktivní činnosti sítě zkušených a vzdělaných spolupracovníků a odborných znalostí profesionálů právního oddělení. Spolupracujeme s externími partnery – specialisty v oborech lékařství, silniční dopravy a advokacie i se soudními znalci.

Firma Votum

Naše společnost VOTUM Centrum Odškodnění a.s. zastupuje klienty s prokazatelnou úspěšností 100%. Svou odměnu si nárokujeme jen z úspěšně vymoženého a vyplaceného pojistného plnění týkajícího se škody na zdraví. Nenárokujeme si odměnu z dalších úspěšně vymožených následných nároků pro klienta. Klienta zastupujeme přímo před pojišťovnou a naše odbornost mu zaručuje bezpečnost a komfort profesionálního vyřízení odškodnění.

Povolení České národní banky

Společnost VOTUM Centrum Odškodnění, a.s., se sídlem Jezuitská 582/17, 602 00 Brno, byla dne 16. 11. 2010 zapsána do registru České národní banky jako pojišťovací makléř ve smyslu zákona č. 38/2004 Sb. Tato registrace je potřebná pro poskytování pomoci při vyřizování nároku na pojistné plnění osobám poškozeným na zdraví při dopravních nehodách.

Mise

Poslání společnosti:

Díky dlouholetým zkušenostem v prosazování a získávání nároků na odškodnění, odborným znalostem a etice naší práce, zvyšujeme hodnotu naší společnosti. Chceme tak poskytnout vysokou míru jistoty našim klientům, akcionářům, zaměstnancům a spolupracovníkům. Tyto cíle realizujeme prostřednictvím silné tržní pozice a rozpoznatelné značky, které nám umožňují vyjednávat s největšími pojišťovnami jako rovnocenní partneři.

Naše vize:

Jako silná nadnárodní společnost prosazujeme nároky osob poškozených na zdraví při dopravních nehodách vůči pojišťovnám doma i v zahraničí. Díky naší profesionalitě a výsledkům budeme také v České republice jedničkou v poskytování jistoty a komfortu vyřízení odškodnění poškozeným s cílem zmírnit následky jejich nepříznivé životní situace.

Proč Votum

Pojišťovny znají naši společnost a ví, že si najímáme pouze zkušené advokáty, kteří se nespokojí s první nabídkou pojišťovny a v případě nesouhlasu s plněním se nebojí podat žalobu (náklady právního zastoupení mají naši klienti zdarma – hradí se pouze náklady protistrany v případě neúspěchu žaloby.

Spolupracující AK si vybíráme podle toho, jakou úspěšnost mají v jednáních s pojišťovnou a takové, které se zaměřují na problematiku odškodnění újmy na zdraví či úmrtí následkem dopravní nehody.

Spolupracujeme úzce se znalci v oblasti zdravotnictví, tedy zkušenými lékaři, kteří mají velké zkušenosti a ve svém oboru jsou respektovanými odborníky, kteří jsou schopni a ochotni si svůj posudek obhájit i v případě sporu s pojišťovnou.

Specializujeme se výhradně na odškodnění obětí dopravních nehod, neustále sledujeme nové argumenty pojišťoven a obratem ve spolupráci s našimi právníky hledáme protiargumenty, což je od účinnosti nového občanského zákoníku velmi důležité, neboť nejsou pevně stanovena pravidla pro odškodňování a zpravidla vše závisí na zkušenosti advokáta s těmito konkrétními případy a argumenty, které pojišťovně předloží.

Většinu podkladů, zejména od lékařů a policie, zajistíme za klienta sami. Klienti u nás neplatí předem žádné náklady – (za vyžádání lék. dokumentace, kopie spisů PČR, posudky znalců apod.) vše hradí zálohově VOTUM a následně vymáhá po pojišťovně.

Pracují u nás zkušení pracovníci, kteří znají postupy, organizaci a strukturu práce pojišťoven, díky čemuž můžeme ihned reagovat na změny v taktice pojišťoven, které samostatná AK nemusí zaznamenat vzhledem k tomu, že neřeší tolik případů odškodnění jako VOTUM.

ÚČASTNÍME SE MNOHA VÝZNAMNÝCH AKCÍ PODPORUJÍCÍCH PREVENCI DOPRAVNÍCH NEHOD. MEZI HLAVNÍ PATŘÍ:

  • NEŽIJ VTEŘINOU
  • KEEP RESPECT
  • JEZDÍM S PÁSY

V ROCE 2017 JSME BYLY HLAVNÍM PARTNEREM AKCE „JEDU NA DŘEŇ“, KTERÁ ZÍSKÁVÁ DÁRCE DO REGISTRU KOSTNÍ DŘENĚ. ZA TUTO POMOC JSME ZÍSKALI VÝROČNÍ CENU NADACE PRO TRANSPLANTACI KOSTNÍ DŘENĚ ZA ROK 2017.