telefon Infolinka Pracovní doba: 0830 – 1600
844 654 123

Utrpěl jsem škodu na zdraví

Škody na zdraví jsou nepříjemná věc schopná ovlivnit naše životy krátkodobě i dlouhodobě. Málokdo si uvědomuje, že má nárok na náhradu škody na zdraví dle NOZ (nového občanského zákoníku).

Na jaké odškodnění za škody na zdraví máte nárok?

  1. V případě újmy na přirozených právech člověka, vzniká poškozenému také nárok na náhradu nemajetkové újmy.
  2. Poškozený, jemuž byla způsobena škoda na zdraví, může po škůdci požadovat náhradu ztráty na výdělku, a to jak po dobu trvání pracovní neschopnosti, tak i po jejím skončení.
  3. Škůdce musí poškozenému nahradit ztížení společenského uplatnění a bolestné.
  4. Poškození či pozůstalí (po tragických nehodách) mají taktéž nárok na úhradu vynaložených nákladů na léčení nebo pohřebné.

U odškodnění škody na zdraví může jít o následky dopravní nehody, tragické dopravní nehody, pracovního úrazu či o další případy, kdy dojde k poškození zdraví cizím zaviněním.

S odškodněním škody na zdraví Vám v Centru Odškodnění Votum pomůžeme. Konzultace případu je zcela zdarma.

Dopravní nehoda

Pracovní úraz

Jiný úraz

Máte dotaz? Zavolejte!

844 654 123

Chcete, abychom Vás kontaktovali?

vyplňte základní údaje